Anayasa Mahkemesi gündeminde dernek lokalleri var Odatv yok

Serkankutlu

New member
Anayasa Mahkemesi (AYM), Dernekler Kanunu’nun, alkollü-alkolsüz dernek lokali açılmasını mülki yönetim müsaadesine bağlayan “Derneklerin müsaadeyle kurabileceği tesisler” başlıklı 26. hususunun ikinci cümlesindeki “…işletilmesi ve kapatılmasına…” ibaresinin Anayasa’ya muhalif olduğuna ve iptaline karar verdi.

İptal sonucu ışığında bu mevzuda dokuz ay ortasında yasal düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeye bakılırsa, derneklerin tüzüklerinde gösterilen gayeleri gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açmaları ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi mülki yönetim amirinden müsaade almalarına bağlı. Mülki yönetim müsaadesi temalı birinci cümle iptal edilmezken, derneklerin tüzüklerinde gösterilen bu gayeleri gerçekleştirmek üzere yurt, pansiyon ile üyeleri için alkollü-alkolsüz lokallerin işletilmesine ve kapatılmasına ait temel ve yolların yönetmelikle düzenleneceği kuralı iptal edildi.

İptal sonucunda, “Kural, Dernek kurma özgürlüğüne ait bir hususta rastgele bir yasal çerçeve çizmeden ve temel prensipleri belirlemeden düzenlemenin yönetmeliğe bırakılmasını öngörmesi niçiniyle temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması gerekliliğiyle bağdaşmamaktadır” denildi.

AYM, oybirliği ile aldığı kararda, derneklerin tesisleri işletmesinin dernek kurma özgürlüğü kapsamında olduğu, bu özgürlüğün de yönetmelikle değil “keyfiliğe müsaade vermeyecek biçimde” kanunla kısıtlanabileceği vurgulandı.

Dernek lokallerini gündemine alan AYM, Odatv belgesine ise 2 yıldır bakmıyor.

ODATV NASIL KAPATILDI

2020 yılının Mart ayında şehit olmuş MİT mensubunun cenaze merasimi Odatv’de haber yapıldı. Daha evvel kimliği Meclis’te açıklanan MİT şehidinin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenazeye katılan devlet protokolü ve 500 kişilik kalabalıkla toprağa verildi.

Odatv, 2020 yılında şehit olan MİT mensubunun ismini sansürleyerek yayımladı. Buna karşın 6 Mart 2020 tarihinde Odatv.com adresi kapatıldı. Bunun yanında o devir Odatv yöneticileri olan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ise cezaevine atıldı.

Odatv, MİT şehidinin ismini sansürleyerek yayımlamasına rağmen sitesi 7 defa kapatılıp, yöneticileri mahpusa atıldı.

688 gündür kapalı olan Odatv’nin evrakı ise, hâlâ Anayasa Mahkemesi’nin önünde bekliyor.