Üçüncü çeyrek konut satışları %16,5 azaldı

Zeytin

New member
GYODER’in Ziraat GYO’nun katkıları ile hazırladığı ‘GYODER Gösterge’ 2022 3. Çeyrek Raporuna göre; 2022 yılı üçüncü çeyrek konut satışları yıllık bazda yaklaşık %16,5 oranında gerileme kaydederek 330 bin 795 adet oldu. Geçtiğimiz çeyrek bilgi setindeki en yüksek ikinci çeyrek verisine ulaşan konut satışları, üçüncü çeyrekte ise 2016 yılından beri en düşük üçüncü çeyrek verisini yaşadı.

İkinci el konut satışları %68,7 hisse aldı

Toplam satış adetlerinden ikinci el konut satışları %68,7 oranında hisse alırken birinci el konut satışlarının hissesi geçtiğimiz çeyrekteki %28,1’den %31,3’e yükseldi. Üçüncü çeyrekte 103 bin 667 adet birinci satış yapılmış olup bundan evvelki çeyreğe kıyasla %9,1 gerileme kaydedilirken ikinci el satışlarda ise bundan evvelki çeyreğe bakılırsa %22,3 ile daha yüksek bir orandaki azalışla 227 bin 128 adet satış yapıldı.

İpotekli konut satışı 58.284 adet olarak gerçekleşti

Üçüncü çeyrekte gerçekleştirilen ipotekli konut satışı ise 58 bin 284 adet olurken, konut kredisi faiz oranlarındaki artışların devam etmesi ve konut kredisi kullanmasına ait yapılan yeni düzenlemelerin de tesiriyle bundan evvelki çeyreğe kıyasla %25, yıllık bazda %42,8 oranında gerileme kaydedildi.

Konut kredisi faiz oranları arttı

Konut kredisi faiz oranlarının yüklü ortalaması ise geçtiğimiz yılın tıpkı periyoduna bakılırsa 119 baz puan artışla %19,09’a yükseldi. İpotekli satışların toplam satışlar içerisindeki hissesi da bundan evvelki çeyrekteki %25,1’den süratli bir düşüşle %17,6’ya geriledi. Öbür satışlarda gerileme ipotekli satışlara bakılırsa daha hudutlu oldu. Başka satışlar bundan evvelki çeyreğe kıyasla %10,5, yıllık bazda %14,5 oranında azalışla 272 bin 511 adet olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları; 2022 yılı 3. çeyreği sonu itibariyle birinci 9 aylık dönemde geçen yılın tıpkı devrine bakılırsa %32,46’lık büyüme ile 49 bin 644 adet düzeyinde gerçekleşti.

Yabancıya satışta Antalya birinci sırada

‘GYODER Gösterge’ 2022 3. Çeyrek Raporuna göre; üçüncü çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarında vilayet bazında birinci sırayı, İstanbul’u geride bırakarak %33,8 hisse ile Antalya aldı. İkinci sırada %33,0 hisse ile İstanbul yer alırken üçüncü sırada %6,6 hisse ile Mersin bulunuyor. Ülke uyruklarına göre en yüksek alım bundan evvelki çeyrekle emsal biçimde Rusya Federasyonu vatandaşları tarafınca gerçekleştirilirken, ülkenin yabancılara satış içerisindeki hissesi geçtiğimiz çeyrekteki %20,3 oranından %24,0’a yükseldi.

Ukrayna Türkiye’yi yeğleyen birinci 10 ülke içinde yer aldı

2022 yılı 3. çeyrekte yabancıların edindiği gayrimenkullerin %27,3’ü ise Vatandaşlık sürecine mevzu oldu. Yabancıların tüm gayrimenkul çeşitleri bazında Türkiye’de yaptıkları yatırımlar incelendiğinde; 2022 yılı 3. Çeyreği sonunda 2021 yılı tıpkı devrinden farklı olarak Ukrayna Türkiye’yi yeğleyen birinci 10 ülke içinde yer aldı. Rusya Federasyonu, İran ve Irak ise sırasıyla birinci üçü paylaşmaya devam etmektedir.

Yeni konut fiyat endeksinin yıllık değişimi %176,4

Konut meblağlarında ise artış devam etmekte olup ağustos ayı datalarında bugüne kadarki en yüksek artış oranları görülmüş; konut fiyat endeksinin yıllık değişimi %184,6, yeni konut fiyat endeksinin yıllık değişimi %176,4 olarak gerçekleşmiştir. Konut üretimindeki yavaşlama, enflasyonist tesirler ile konut talebinde görülen süreklilik konut fiyatlarında belirleyici olmaya devam etmektedir. Bu sonuçlarla konut fiyatları artış trendini devam ettirmiş ve mayıs ayı prestijiyle gerçek olarak konut meblağlarının getirisi %58,0’a, yeni konutlarda ise %53,4’e yükselerek bilgi tarihli en yüksek düzeylerine ulaşmıştır.

Ağustos prestijiyle Türkiye genelinde konut ünite meblağları 15.076 TL/m²’ye yükselirken üç büyük vilayetten İstanbul’da konut ünite meblağları 24.534 TL/m², İzmir’de 17.305 TL/m², Ankara’da 10.781 TL/m² olmuştur.

İlk sefer satılan konutlar %13,09 azaldı

2022 yılı 3.Çeyrek dataları bundan evvelki yılın tıpkı devrine göre birinci kere satılan konutlar %13,09 azalarak 103 bin 667 adet oldu. İkinci el konut satışları da %18,02 azalarak 227 bin 128 adet olarak gerçekleşti. 2022 yılı 3.çeyreğinde toplam konut satışları içerisinde ipotekli konut satışlarının hissesi %17,6 olarak gerçekleşti. 2021 yılı toplamında bu oran %19,7 olarak ölçülmüştü. 2022 3. çeyreğinde toplam 330 bin 795 adet konut satışı gerçekleşti. bundan evvelki yılın birebir çeyreğine göre %16,5 oranında azalış oldu.

2022 yılı Eylül dataları bundan evvelki yılın tıpkı devrine göre birinci kere satılan konutlar %18,2 azalarak 35 bin 954 adet oldu. İkinci el konut satışları da %24,9 azalarak 77 bin 448 adet olarak gerçekleşti. 2022 yılı Eylül bilgileri bundan evvelki yılın birebir periyoduna göre ipotekli konut satışı %42,98 azalarak 16 bin 970 adet oldu. REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi neticelerina göre, 2022 Eylül ayında bundan evvelki aya bakılırsa %3,39, geçen yılın tıpkı devrine bakılırsa %94,75 ve endeksin başlangıç periyodu olan 2010 yılı Ocak ayına bakılırsa ise %308,4 oranında nominal artış gerçekleşmiştir.

Konut Satın Alma Gücü Endeksi %4,8 düştü

Konut Satın Alma Gücü Endeksi Türkiye ortalaması, bundan evvelki çeyreğe bakılırsa %4,8 azalış gösterdi, evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran ise %43,1 oranında azalış göstermiş olup 2022 yılı 3. çeyreğinde 52,5 olarak belirtildi. 2022’nin 3. çeyreğinde 86,8 olarak ölçülen İtimat Endeksi son bir yılın ortalaması 88,5 açıklanırken, tıpkı devirde 163,8 olarak ölçülen Fiyat Beklenti Endeksinde son bir yılın ortalaması 150,6 olarak belirtildi.

Markalı konut projelerinde en çok peşinat kullanması tercih edildi

Markalı konut projelerinden konut satın alan tüketiciler, 2022 yılı 3. çeyrekte peşinat, senet ve banka kredisi kullanması seçeneklerinden en çok peşinat kullanmasını tercih etti. 2022 yılı 3. çeyrek periyotta stok erime suratı %2,8 oranında gerçekleşirken, markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların %8,71’i yabancı yatırımcılar tarafınca gerçekleşti. 2022 yılı 3. Çeyreği sonunda, yabancıların gayrimenkul yatırımlarında en epeyce tercih ettiği vilayet İstanbul oldu. Yabancıların 2021 ve 2022 yılı tüm gayrimenkul çeşitleri bazında Türkiye’de yaptıkları yatırımları incelediğimizde, 2022 yılı 3. Çeyreği sonunda 2021 yılı birebir periyoduna nazaran toplam taşınmaz adedi bazında %26,8 artış görüldü.

İstanbul’da konut meblağları ortalama hane halkı harcanabilir gelirin 5,7 katı oldu

İstanbul’da 2022 3.Çeyrek konut satış sayıları ve konut ortalama satış meblağları dikkate alınarak hesaplanan hacim ölçüsü 44,3 milyar TL’dir. İlgili çeyrekteki satış süreç hacmi bundan evvelki çeyreğe bakılırsa yaklaşık %17’lik azalış gösterdi. 2021 yılının birebir çeyreğine nazaran ise yıllık %156’lık artış sağlandı. Konut fiyat hane gelir oranı datalarına nazaran İstanbul’da konut fiyatları ortalama hane halkı harcanabilir gelirin 5,7 katı oldu. İlgili dataya göre 2022 yılı 3.çeyrek devrinde İstanbul’da 100 m2’lik bir konut için kullanılacak konut kredisinin aylık taksitleri hane halkı harcanabilir gelirinin %63’ü oranında. MINTLAB İstanbul Konut Getiri Endeksi neticelerina bakılırsa, 2022 Mart ayında bundan evvelki çeyreğe bakılırsa %34,56, geçen yılın tıpkı devrine nazaran %131,61 ve endeksin başlangıç periyodu olan 2017 yılı Ocak ayına bakılırsa ise %330,8 oranında nominal artış gerçekleşti.

Toplam tüketici kredileri 964,2 milyar TL oldu

Toplam tüketici kredileri Eylül ayında 964,2 milyar TL düzeyinde seyretti.. 2021 yılı Eylül ayında %38,4 olan konut kredilerinin toplam tüketici kredilerindeki hissesi Eylül 2022 prestijiyle 1,6 puan azalarak %36,8 olarak gerçekleşti. Toplam krediler yaklaşık 6,8 trilyon TL fiyatında seyrederken, ferdi kredilerin toplam krediler ortasındaki hissesi %19,2 oldu. Bu oran 2021 Eylül ayında %22,9 düzeyindeydi.

TÜFE’de %59,91 artış gerçekleşti

Tüketici fiyat Endeksi’nde (TÜFE) 2022 yılı Eylül ayında bundan evvelki aya nazaran %3,08, bundan evvelki yılın Aralık ayına göre %52,40, bundan evvelki yılın birebir ayına nazaran %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 artış gerçekleşti. Konut fiyat artışlarının ve finansal yatırım araçlarının 2022 yılı 3. çeyrek periyodundaki artış ve getiri performansları incelendiğinde, Devlet İç Borç Senetlerinin getirisi %28,04; Bist100 endeksinde ise %30,74 oranında bir getiri oluştu.

Belediyeler tarafınca verilen yapı ruhsatları arttı

Belediyeler tarafınca verilen yapı ruhsatlarının 2021 yılının 4.ncü çeyreğinde bundan evvelki yılın birebir devrine bakılırsa bina sayısı %14,0, yüzölçümü %24,1, daire sayısı %16,8 arttı. 2021 yılı toplam konut sayısı çabucak hemen açıklanmamakla birlikte, 2021 yılı birinci 3 çeyrek sonundaki sayı 40,2 milyonu aştı.

Okumaya devam et...