Ötekileştirme nedir örnek ?

Zeytin

Global Mod
Global Mod
Otekilestirme, bir toplumsal surec olarak tanmlanr. Bu surec, kimlikler arasndaki catsmalarn ve sosyal bolunmelerin uzun vadeli etkilerini irdeler. Toplumda olusan toplumsal farkllklar, bir toplumda esitsizligin olusmasna yol acar. Bu esitsizlikler, otekilestirilen gruplarn toplumsal haklardan, guvenlikten ve istihdamdan yoksun braklmasna neden olur.

Otekilestirme, sosyal ve ekonomik bolunmelerin yan sra, kulturel ve dini farkllklara da odaklanmaktadr. Bir toplumda otekilestirme olustugunda, otekilestirilen gruplarn toplumsal haklardan, guvenlikten ve istihdamdan yoksun brakldg gorulur. Ornegin, Islam kulturune ait olanlar, kimi Bat toplumlarnda cogunluk tarafndan otekilestirilmektedir.

Otekilestirme, birey ve gruplar arasndaki kulturel farkllklarn kulturel catsma ve bolunmeye neden olacagnn one surulen bir teori olarak ortaya ckmstr. Bu teori, hem kulturel hem de sosyal bolunmeyi inceler. Sosyal bolunme, bir toplumda esitsizligin olusmasna neden olur. Ornegin, fakirlik, cinsiyet, etnik koken ve din gibi farkllklar, toplumsal haklardan, guvenlikten ve istihdamdan yoksun braklan gruplarn ortaya ckmasna neden olur. Bununla birlikte, kulturel bolunme, bir toplumda kulturleraras catsmaya ve otekilestirmeye neden olabilir.

Otekilestirme, toplumsal iliskileri etkileyen, kulturleraras catsmaya ve bolunmeye neden olan bir olgudur. Otekilestirilen gruplarn toplumsal haklardan, guvenlikten ve istihdamdan yoksun braklmasna neden olur. Bununla birlikte, bu gruplarn kulturel ozellikleri, toplumda catsma ve bolunmeye neden olabilir. Bu nedenle, otekilestirmeyi onlemek icin toplumdaki esitsizliklerin ortadan kaldrlmas ve kulturel catsmalarn onlenmesi gerekmektedir.