İSO, besin eserleri sanayi için yol haritasını deklare etti

Zeytin

New member
İstanbul Sanayi Odası (İSO), global iklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı üzere sürdürülebilirlik çerçevesinde milletlerarası ticarette yaşanan yeni sistemleri göz önünde bulundurarak belirlediği sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında 10 dal için hazırladığı yol haritalarını açıklamaya devam ediyor.

İSO’nun bünyesindeki 55 meslek komitesinin gruplandığı 10 farklı dal için global pazarda yüksek katma kıymet üretmek ve sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmak emeliyle hazırladığı rehberlerden ikincisi “gıda eserleri sanayi” için oldu.

İSO Besin Eserleri Sanayi rehberi, gelecek periyot sürdürülebilirlik çalışmaları için dala özel yol gösterici evvelari ve takip göstergelerini sunmak maksadıyla hazırlandı.

Rehberde, AB’ye ağır bir biçimde ihracat yapan Türk besin bölümünün Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda belirtilen düzenlemelerin devreye girmesiyle çeşitli riskler ile karşı karşıya kalacağı, Komisyon’un Döngüsel İktisat Hareket Planı’nda deklare ettiğı üzere sera gazı emisyonlarının hesaplanmasını ve raporlanmasını talep ederek “karbon azaltımını doğrulanmış emisyon raporlarından denetim edecek bir düzenleyici çerçeve” geliştireceği açıklandı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı davetinde yer alan “Tarladan Sofraya” stratejisinin gelecek 30 yıl içerisinde AB’nin tarım ve besin stratejisinin temelini oluşturduğuna dikkati çekilen rehberde, besin kesiminin buna şimdiden hazırlanması gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda dünya ziraî üretim kıymetinin yaklaşık yüzde 5’ini üreterek 7. sırada, besine yönelik ziraî üretimde de 10. sırada yer alan Türkiye için AB tarafınca belirlenen bu stratejinin büyük değer taşıdığı kaydedildi.

Rehberde, “Bu stratejinin temel amaçlarını ise AB besin sisteminin çevresel ayak izini azaltmak, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı karşısında besin güvenliğini sağlamak ve tarladan sofraya rekabetçi sürdürülebilirliğe ve yeni fırsatlardan yararlanmaya yönelik global bir geçişe öncülük etmek oluşturuyor.” denildi.

Su kaynakları ile ilgili iklim riskini yönetmek değerli

İSO Besin Eserleri Sanayi rehberinde, besin dalının sürdürülebilirlik evvelari içinde yer alan “çevre üstündeki tesirleri azaltmak” konusunda birtakım bilgilere de yer verildi.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Besin ve Tarım Örgütü bilgilerine bakıldığında dünya nüfusunun 2050 prestijiyle 9,7 milyar olması beklenirken, besin talebinin karşılanabilmesi için global besin üretiminin yaklaşık yüzde 70 artması gerekiyor.

Dünyanın sonlu kaynakları her geçen gün artan insan nüfusunun muhtaçlıklarını karşılamakta yetersiz kalırken, çok nüfus da yoksulluğu artırıyor. Ayrıyeten, iklim değişikliği sebebiyle ziraî eser deseninin değişme riski bulunuyor. Bu bakış açısı ile su kaynakları ve ham husus ile ilgili iklim risklerini yönetmek ziraî üretim etabından itibaren ön plana çıkıyor.

Kaynakların sürdürülebilir biçimde kullanılmaması tabiat üzerinde baskı, ekonomik faaliyetler üzerinde de tehdit oluşturuyor. Bu niçinle çevresel etkiyi en aza indirmek, ömür kaynağı olan toprak, su ve biyoçeşitliliği korumak, güç ve su verimliliğini artırmak, karbon salımlarını azaltmak ve sıfır atık gayesiyle faaliyet göstermek büyük değer taşıyor.

Çevresel evvelar, süratle değişen yasal mevzuatlara, müşteri ve yatırımcı taleplerine ahenk ve global rekabet gücü açısından da büyük değer taşıyor.

2019 yılında dünyada 2 milyar insanın inançlı, besleyici ve kâfi besine daima olarak erişemediği kestirim ediliyor. Son trendler devam ederse açlıktan etkilenen insan sayısının 2030 yılına kadar 840 milyonu, yani dünya nüfusunun yüzde 9,8’ini aşması öngörülüyor. Öteki taraftan, yetişkin obezitesi 2012’de yüzde 11,8 iken, 2025 yılına kadar 2012 düzeyine nazaran yüzde 40 artması bekleniyor.
Bu kapsamda, paydaşlarla ortak hareket ederek sağlıklı ve besin pahası yüksek eserler geliştirmek, iklim değişikliğine güçlü sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, sürdürülebilir ve mahallî ham unsur tedariki ile ziraî uygulamalara odaklanmak, operasyonel harikalık, kalite, besin güvenliği ve lojistik üzere alanlarda çevresel, toplumsal ve etik şartları takip etmek ve geliştirmek büyük ehemmiyet taşıyor.

Yeşil Mutabakat’ta besinin satın alınabilirliği korunuyor

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda belirtilen stratejide, besinin satın alınabilirliği korunurken, tedarik zincirinde daha adil ve ekonomik getiriler üretilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda sürdürülebilir besinin beraberinde en uygun fiyatlı olmasını sağlamak ismine AB tedarik zincirinin rekabet gücünü ve adil ticareti teşvik etmek ile yeni iş fırsatları yaratmak üzere dönüşüm emelleri belirlendi.

Çevresel stratejilerin yanı sıra besin zincirini etkileyen sosyoekonomik faktörler Avrupa Toplumsal Haklar Sütunu’nda yer alan temel unsurlar çerçevesinde uygulanacak. Ayrıyeten Avrupa Komitesi, bir izleme çerçevesiyle birlikte sorumlu iş ve pazarlama uygulamaları için bir AB Davranış Kuralları geliştirecek ve kurallar ilgili tüm paydaşlarla bir arada oluşturulacak.

İSO’nun “gıda eserleri sanayi” kümesi rehberinde çalışma kapsamına dahil edilen meslek komitelerinde, hayvansal besin eserleri sanayi, bitkisel besin eserleri sanayi, kakaolu, şekerli eserler ve içecekler sanayi, öğütülmüş tahıl ve unlu mamuller sanayi ile endüstriyel yemek sanayi bulunuyor.

Besin eserleri sanayi özelinde Avrupa Yeşil Mutakabatı’nda öne çıkan mevzular ise şu biçimde: “Herkes tarafınca kolay kolay erişilebilen sağlıklı besin, sürdürülebilir bir etiketleme çerçevesi, sürdürülebilir besin sistemlerinde paketlemenin kritik kıymeti, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, yeşil badana (ürün, hizmet yahut firmanın geneli için etraf dostu ya da sürdürülebilir olduğuna dair bir algı yaratmak maksadıyla yürütülen lakin gerçeği yansıtmayan pazarlama faaliyetleri) yapılmaması, tüketicilere besinin kaynağı, besin bedeli ve çevresel ayak izi hakkında dijital araçlar üzerinden bilgi verilmesi, pestisitlerin kullanım oranının 2030’a kadar yüzde 50 azaltılması ve gübre kullanmasının yüzde 20 azaltılması, 2030’a kadar tarım topraklarının en az yüzde 25’inin organik tarım formları kapsamında olması, besin kaybı ve atıklarının azaltılması.”

Okumaya devam et...