Derviş olmak

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
Dervişliği anlarsan,
Hep nefsine kanarsan,
Onu bunu kınarsan,
Böyle dervişlik olmaz.

Boz bulanık akarsan,
Mazlum canı yakarsan,
Haramlara bakarsan,
Böyle dervişlik olmaz.

Ahlakını bozarsan,
Vara yoğa kızarsan,
Öfkelenip azarsan,
Böyle dervişlik olmaz.

Hidayete ermezsen,
Doğru yola girmezsen,
Canı dosta vermezsen,
Böyle dervişlik olmaz.

Yunus, öğüt almazsan,
Doğru namaz kılmazsan,
Deryalara dalmazsan,
Böyle dervişlik olmaz.

ALINTIDIR