Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Türkiye yenilenebilir elektrik üretiminde ortalamanın üstünde

Serkankutlu

New member
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı datalarına göre, 2020 yılında Türkiye elektrik üretiminin yüzde 42,3’ünü yenilenebilir kaynaklardan karşıladığı bildirildi.

Açıklanan datalarda Türkiye’nin Avrupa Birliği ortalaması üzerinde yer aldığı açıklanırken, Türkiye’nin elektrik üretiminde hangi kaynakları kullandığı merak edildi.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) datalarına bakılırsa ise 2020’de AB’nin bu alandaki ortalamasının yüzde 37,5 olduğu vurgulandı.

Yenilenebilir güç üretimde 35 ülkenin yer aldığı listede Türkiye 14. Sırada yer alıyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİYİ EN VERİMLİ KULLANAN ÜLKELER

Avrupa’da 35 ülke ortasında elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların en çok olduğu ülke yüzde 114 ile Norveç oldu.

Yenilenebilir enerjiyi en verimli kullanan ülkede ikinci sırada yüzde 103 ile İzlanda oldu.

Üçüncü sıradaki Arnavutluk da elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üretiyor.

Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 10 ile Malta yer alıyor.

TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR GÜÇ KAYNAKLARI

Tabiatta kendini yenileyememesi niçiniyle fosil yakıtların da tükenmeye başladığı günümüzde ülkeler yenilenebilir güç kaynaklarına yönelme durumuna geçmiştir. Isınma, elektrik üretimi, ulaşım ve endüstriyel faaliyetler üzere hayli fazla alanda kullanılabilen yenilenebilir güç kaynakları yardımıyla ülke iktisadının dışa bağımlılığı azalır, ülke kendi gayretiyle kalkınma imkanına sahip olur. Bu bilhassa doğal kaynaklar bakımın güçlü imkanlara sahip olan Türkiye için değerli bir kalkınma fırsatıdır.

-Rüzgâr gücü

-Güneş gücü

-Hidroelektrik gücü

-Jeotermal güç

-Dalga gücü

-Biokütle gücü

-Hidrojen gücü